مقاله الگوهای بازنمایی هویت ملی در سیستم آموزشی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: الگوهای بازنمایی هویت ملی در سیستم آموزشی ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت ملی
مقاله سیستم آموزشی
مقاله جامعه پذیری
مقاله منابع درسی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با استفاده از مدل نظری «جامعه پذیری ملی» (هایو، ۲۰۰۹)، به بررسی مناسبات بین هویت ملی و سیستم آموزشی می پردازد. مطابق این مدل نظری، هویت ملی در چارچوب یک فرآیند مستمر و از طریق سازوکارهای جامعه پذیری مخصوصا نظام آموزشی و منابع درسی شکل گرفته و درونی می شود. بررسی ادبیات تحقیق در طیف متنوع و گسترده ای از ممالک جهان به وضوح نشان می دهد که نظام های آموزشی معمولا الگوهای ایده آل هویت ملی را از طریق منابع درسی مدارس منعکس می کنند که به شدت متاثر از روابط قدرت و ایدئولوژی نیز هستند. در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مهم ترین ویژگی ها و الگوهای مرتبط با بازنمایی هویت ملی در کتب درسی به تفکیک دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مطالعه شده است.