مقاله الگوهای استقراری دوران پیش از تاریخ در حوضه آبریز ابهررود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پیام باستان شناس از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: الگوهای استقراری دوران پیش از تاریخ در حوضه آبریز ابهررود
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسی باستان شناختی
مقاله پیش از تاریخ
مقاله حوضه آبریز ابهررود
مقاله استقرار
مقاله الگوی استقرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب شهیدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتی نسب حامد
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان زنجان و بویژه حوضه جغرافیایی ابهررود، به دلیل قرارگیری در میان سه حوضه فرهنگی – جغرافیایی فلات مرکزی، شمال غرب و غرب ایران یکی از مناطق مهم، اما ناشناخته در پژوهشهای باستان شناسی به شمار می رود. ویژگیهای اقلیمی، جایگاه خاص جغرافیایی و موقعیت خاص منطقه در کریدور طبیعی فلات مرکزی به شمال غرب ایران سبب شده که این منطقه از دیرباز مورد توجه گروههای انسانی واقع گردد. این موقعیت و وضعیت جغرافیایی به روشنی نشان دهنده اهمیت حوضه آبریز ابهررود در مطالعات باستان شناسی ایران است. با این وجود اطلاعات ما درباره تحولات منطقه در دوران مختلف پیش از تاریخ و کیفیت ارتباط این منطقه با سایر حوضه های فرهنگی بسیار محدود است. از این رو انجام پژوهشهای باستان شناختی و بویژه بررسی های منطقه ای بسیار ضروری می نمود. اطلاع و آگاهی از الگوهای استقراری این منطقه می تواند درک و آگاهی ما را از چگونگی تقابل مناطق فرهنگی- جغرافیایی پیرامون فزونی دهد. بر این اساس بررسی های باستان شناسی حوضه آبریز ابهررود طی دو فصل در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به انجام رسید و در پی آن آگاهی های ارزشمندی در مورد پیشینه استقرار در منطقه پیش روی ما قرار گرفت. در این نوشتار به نتایج حاصل از بررسی های باستان شناختی حوضه آبریز ابهررود و تحلیل آنها پرداخته شده است.