مقاله الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازی
مقاله هیدروژن
مقاله هیدروکربن های سبک
مقاله غشا
مقاله زئولیت MFI
مقاله لانگ مویر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی نیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدیان نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، فرایند جداسازی مخلوطی از ۸ گاز شبیه سازی شده پالایشگاهی شامل، هیدروژن و هیدروکربن های سبک (C1 تا C4) به وسیله زئولیت MFI در گستره دمایی گسترده و نیز فشار خوراک های متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی الگوی لانگ مویر بهبود یافته برای الگو کردن اطلاعات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه های جداسازی به واسطه غشای زئولیتی با استفاده از الگو، بر اساس جذب رقابتی هیدروکربنها نسبت به هیدروژن و نفوذ آرایشی در حفره های زئولیت، مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از الگو نشان دادند که حالت ناقوسی شکلی در پروفایل دمایی هیدروکربن وجود دارد که به وضوح نشان دهنده تقابل این دو نیروی محرکه برای تراوش هیدروکربن است. در هر فشار خوراک برای هیدروژن، شاهد افزایش یکنواخت شار با افزایش دما هستیم. افزایش فشار خوراک، پروفایل شار-دما را به سوی افزایش بیشتر شار سوق می دهد. در دمای اتاق، شار هیدروژن صفر است. گزینش پذیری هیدروژن، وابستگی ضعیفی به فشار دارد.