مقاله الگوسازی انتخاب؛ رویکردی نوین برای ارزشگذاری کالاهای زیست محیطی، مطالعه موردی: گنجنامه همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: الگوسازی انتخاب؛ رویکردی نوین برای ارزشگذاری کالاهای زیست محیطی، مطالعه موردی: گنجنامه همدان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوسازی انتخاب
مقاله آزمون انتخاب
مقاله لاجیت شرطی
مقاله آزمون هاسمن
مقاله گنجنامه همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه ای غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی کامجو سیدپرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمون انتخاب، به عنوان زیرمجموعه ای از رویکرد الگوسازی انتخاب، یکی از روش های نوین در محاسبه ارزش کالاهای غیربازاری و برآورد ترجیحات افراد در برخورد با کالاهای زیست محیطی می باشد.
این مطالعه، ترجیحات افراد برای ویژگی های مختلف تفرجگاه تاریخی – تفریحی گنجنامه همدان را مبتنی بر تئوری ارزش لانکستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی و استفاده از الگوسازی انتخاب و بهره گیری از مدل لاجیت شرطی با توزیع وایبل (گومبل) برای جملات اختلال و آزمون هاسمن – مک فادن به منظور انجام آزمون واریانس ناهمسانی و یکسان بودن کشش های متقاطع در بین گزینه های یک مجموعه انتخاب مورد ارزیابی قرار می دهد.
با استفاده از مقادیر تمایل به پرداخت های برآورد شده برای سطوح ویژگی های کالای زیست محیطی، می توان مقادیر رفاه را برای هر یک از سیاست های پیشنهادی محاسبه کرد.
نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین گردشگران بومی و غیربومی در تابستان ۱۳۹۰ انجام شد. از بین ۳۰۰ پرسشنامه، تعداد ۲۱۶ پرسشنامه سالم بود که منجر به ۱۲۹۶ مشاهده و ۳۸۸۸ ردیف داده شد.
نتایج حاکی از آن است که افراد برای سیاست های حفظ و بهبود کیفیت ویژگی های مختلف کالاهای اکوسیستمی، تمایل به پرداخت های نسبتا بالایی دارند. افراد به ترتیب برای حفظ آثار باستانی، بهداشت محیط و پاک بودن آب رودخانه و حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبیعی تفرجگاه، بیشترین تمایل به پرداخت را دارند.
متغیرهای اقتصادی – اجتماعی مانند سن، متاهل بودن، فرزنددار بودن، تحصیلات، میزان مخارج ماهیانه خانوار و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت ها (WTP) شده اند.