سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد روحانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع
امیرسامان خیرخواه – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
پرویز فتاحی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

دراین مقاله یک بهینه سازی چندهدفه برای مسائل تعیین اندازه انباشته با ظرفیت محدود منابع درسیستم های تولیدی چند سطحی مورد بررسی قرارگرفته است با بررسی مساله ای برای کالاهایی که ارزش آنها تابعی از زمان بوده و با گذشت زمان از ارزش کالا کاسته می شود شرایط جدیدی برای مساله بوجود آمده است مدل ریاضی دوهدفه مساله ت حت این شرایط ارایه و با توجه به اینکه مساله جز مسائل NP-hard است ترکیبی از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و روشهای دقیق برنامه ریزی آرمانی و e- محدودیت با استفاده ازیک ساختار جستجوی همسایگی تکاملی برای حل آن ارایه شده است. اهداف مساله شامل حداقل سازی هزینه های سیستم و مجموع موزون انحراف معیار مقدار مصرف هریک از منابع درطول افق برنامه ریزی می باشند نتایج محاسباتی کارایی الگوریتم های پیشنهادی را دردومعیار نزدیکی به مرز بهینه پارتو و همچنین ایجاد تنوع نشان میدهد