سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر صدرزاده – عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه
حجت شیری – عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

بیشتر کالاها در دنیا توسط کشتی ها در دریاها و اقیانوس ها حمل شده و به مقصد هدایت می شوند. این مقاله به مسئله چیدن جعبه ها در چندین کانتینر کشتی (MCP) با تابع هدف کمینه سازی مقدار فضای اتلاف شده در کانتینر ها (به متر مکعب) می پردازد. به دلیل اینکه این مسئله جزء مسائل NP-hard است، در این مقاله از الگوریتم ژنتیک ۲ ابتکاری برای حل آن استفاده شد. این الگوریتم ابتدا جعبه ها را گروه بندی می کند. سپس جمعیت ابتدایی را با استفاده از این گروه ها و با روش ابتکاری تولید کرده و عملگرهای جابجایی و جهش را نیز به کمک همین گروه بندی اجرا می کند. در این مقاله ۹ مثال عددی با گستره ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ جعبه مطرح گردید و با الگوریتم ژنتیک پیشنهادی حل شد و با سه روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) سیستم ایمنی مصنوعی (AIS) و الگوریتم ژنتیک ساده در تحقیقات پیشین مقایسه گردید . نتایج کارائی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی را در رسیدن به جواب با مدت زمان کمتر نسبت به سه روش مذکور نشان دادند.