سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فلاح نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع کامپیوتر
علی جانعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
محمد فلاح نژاد – موسسه فن و دانش ساوه

چکیده:

شناسایی و تفکیک یک تصویر به اجزای سازندها ش یا همان قطعه بندی تصویر یکی از مباحث مهم و مطرح در پردازش تصویر می باشد دراین مقاله ابتدا برخی از روشهای پایه ای در قطعه بندی تصاویر معرفی گردیده و سپس روش fuzzy C FCM Means که یکی از روشهای قدرتمند در قطعه بندی تصاویر می باشد بطور کامل شرح داده شده است درادامه با استفاده از مفهوم پیکسون که جایگزین مفهوم پیکسل شده است روش پیشنهادی جدیدی برای ارتقا fuzzy C means ارایه گردیده است که PFCM pixonal fuzzy C means نام دارد درپایان روش پیشنهادی با برخی دیگر از روشهای موجود فازی مقایسه گردیده و مشاهده شده است که روش پیشنهادی به میزان قابل توجهی دقت و سرعت قطعه بندی یک تصویر را بهبود می بخشد.