سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مظفربگ محمدی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیاوش صمدیان برزکی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
ناصر یزدانی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ابتدا مشکل بهینه نبودن درخت SPT(Shortest Path Tree) از لحاظ پهنای بند مصرفی درخت تولید شده بررسی شده و یکپروتکل جدیدبه اسم NRBP(Near-Receiver Branching Point) معرفی و طراحی می گردد. درخت تشکیل شده توسط NRBP ضمن حفظ مزیت اصلی درخت SPT (یعنی استفاده از کوتاهترین مسیر برای توزیع داده multicast) پهنای باند کمتری مصرف می کند. همچنین درخت SPT ساخته شده در مسیر مستقیم می باشد. پروتکل NRBP قادر به ساخت درخت Steiner نیز می باشد. درخت Steiner تولید شده توسط NRBP ضمن بهینه بودنپهنای باند مصرفی دارای تاخیر کمتری است. می توان با تغییرپارامترهای پروتکل NRBP محدوده وسیعی از درختها را بین درخت SPT و درخت Steiner درست نمود. راه حلهای ارائه شده برای multicast هر کدام پرامتر یا پارامترهای خاصی را بهبود می دهند، که می توان به پارامترهای تاخیر، پهنای باند، امنیت گروه، منابع مصرفی مثل اندازه جدول multicast و یا تعداد حالتهای مصرفی، پیچیدگی الگوریتم، سازگاری با روترهای قدیمیتر، کنترل دسترسی و … اشاره کرد. پروتکل NRBP ضمن اینکهع پهنای باند مصرفی و تاخیر را بهینه می کند از لحاظ منابع مصرفی مثل اندازه جدول multicast و یا تعداد حالتهای مصرفی و پیچیدگی الگوریتم نیز وضعیت مطلوبی دارد، توانایی درپشتیبانی از Qos نیز از دیگر مشخصات ارزشمند روش پیشنهادی می باشد.