سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه حقیقت کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی برومندنیا – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

دیجیتال واترمارکینگ ابزار مهمی برای حمایت از قانون کپی رایت می باشد. در این میان، نگاشت آشوب و SVD(Singular Valuedecomposition اخیرا به صورت ترکیبی با تبدیلات مختلف برای واترمارکینگ استفاده شده اند. در این مقاله سعی بر آن داریم تا ترکیبی ازDWT,SVD ونگاشت آَشوب را به منظور ارائه روشی بهینه بکار ببریم. بدین منظور ابتدا تصویر اصلی را به نگاشت گربه آرنولد برده سپس تبدیل ویولت گرفته و ساب باندLLرا جدا کرده و محاسباتSVD را روی آن انجام میدهیم. با توجه به اینکه موارد استفاده شده برای الگوریتم واترمارک از ترکیب بهترین روشها مانندSVDو تبدیل ویولت و نگاشت آشوب استفاده شده، همچنین هر کدام از این موارد ویژگی مثبتی در الگوریتم ما بر جای خواهند گذاشت. مزیت دیگر این الگوریتم استفاده از تصویر مرجع به جای تصویر اصلی می باشد که این الگوریتم را به یک الگوریتم نیمه کور تبدیل کرده است. پیش بینی می کنیم که این روشدر برابر حملات عمدی و غیر عمدی بسیار مقاوم باشد