سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی رحمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان گروه الکترونیک
سعید فضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
شهرام محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

بهدلیل گسترش سیستم حمل و نقل و افزایش وسایل نقلیه و جوابگو نبودن کنترل ترافیک بصورت سنتی باعث ایجاد یک تکنیک هوشمند برای کنترل ترافیک بصورت اتوماتیک شده است مادر این مقاله از تکنیک پردازش تصویر برای تشخیص و ردیابی وسایل نقلیه استفاده می کنیم الگوریتم تشخیص و ردیابی خودرودراین تحقیق با استفاده ازتکنیک تفریق پس زمینه و ردیابی Lukas-Kanade نشان داده شده است برای این منظور ما بخشی از بزرگراه را برای انجام پردازش انتخاب کرده تا منطقه شناسایی دران منطقه ایجاد شود کهدرآن تشخیص و ردیابی نقاط برجسته اتفاق می افتد برای هرفریم درتصویر تفریق پیش زمینه انجام می شود که خودروهای عبوری دراین ناحیه مورد نظر تشخیص داده می شود همچنین تعدادخودروهایی که وارد این منطقه می شوند ثبت می کنیم پس تعداد خودروهای عبوری را نیز با این روش می توان شمرد و خودروها را ردیابی نمود. بدست آوردن این پارامترها باعث کشف نقاط حادثه خیز و جلوگیری از سوانح رانندگی می گردد.