سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره حکیمی – دانشگاه آزاد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک، قزوین،
مهدی کریمی – دانشگاه آزاد، مدرس گروه علمی مهندسی مکانیک، قزوین،

چکیده:

یافتن مقادیر بهینه برای پارامترهای اساسی یک سیستم تشخیص اعداد که کاربردهای تجاری و صنعتی قابل ملاحظهای دارد، امری ضروریست که بدون استفاده از یک روش هوشمند کامپیوتری نیازمند صرف زمان قابل ملاحظهای است. هدف سیستمهای تشخیص نوشتار حذف قیود مختلف از این سیستم میباشد. یکی از این قیود، محدودیت تشخیص اعداد در نوشتاری خاص مثلا عربی یا لاتین است،که با حذف این محدودیت، بدلیل زیاد شدن حجم دادهها، اهمیت ارائهی روشی برای بهینه کردن پارامترهای سیستم تشخیصی بیشتر میشود. در این نوشتار روشی هوشمند مبتنی بر الگوریتم تکاملی، برای یافتن مقادیر بهینهی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان شرح داده میشود که برای طراحی یک سیستم تشخیص نوشتار استفاده شده است. برای هر تصویر، از برداری شامل ۱۰۰ عنصر استفاده شده که حاوی مقادیر مؤلفههای گرادیان تصویر است. کلاسبندی نمونهها توسط ماشین بردار پشتیبان با هستهیRBF صورت گرفته که دو پارامتر قابل تنظیم دارد. این دو پارامتر که با y و c معرفی میشوند، نقش بسزایی در نرخ تشخیص سیستم تشخیص اعداد ایفا مینمایند. با توجه به زمان بر بودن ارزیابی مقادیر مختلف، الگوریتم تکاملی برای یافتن مقادیر بهینهی پارامترها به نحوی طراحی شده است که در مدت زمان قابل قبولی بتواند مقادیر بهینه را بیابد