سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مدیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مرضیه کدخدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یک موضوع مورد توجه در سالهای اخیر Image morphing1 شده است و به عنوان ابزاری بصری و قدرتمند در فیلم و تلویزیون و نمایش تغییر شکل روان یک تصویر به تصویر دیگر به کار می رود ما دراین مقاله پیشرفتهای اخیر Image morphing1 را در سه قسمت تعیین خصیصه ها روشهای تولید Warp و کنترل انتقال توضیح می دهیم این قسمت ها سهولت استفاده از Image morphing1 و کیفیت نتایج حاصل از آن را توضیح میدهند. ما نقش توابع پایه تابشی و thinplate spine ها و کمینه سازی انرژی و تغییر شکل چند سطحی را در پیشرفتهای imagemorphing مورد بررسی قرا رمیدهیم و کارهای اخیر را برروی یک چارچوب کلی با استفاده از عکسهای متفاوت توضیح خواهیم داد.