سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احسان نانواکناری – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
امیرحسین یزدانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

فراشناخت یعنی اندیشیدن در مورد اندیشیدن.یک مدیر برای مدیریت جامع باید به ریزترین نکات توجه داشته باشد.در تولید انبوه زمان تولید بسیار اهمیت دارد تا در مدت زمان کم به مقدار تولید مورد نظر برسیم تا تولید ازنظر اقتصادی به صرفه تر باشد یکی از مواردی که مدیر باید بر آن مدیریت کند طراحی الگوریتم برای استقرار قسمت های مختلف است یعنی طراحی به شکلی که بتواند جریان بر گشتی و هزینه حمل ونقل در داخل سیستم تولید و… .ما در این مقاله بهترین الگوریتم های نحوه استقرار مانند الگوریتمplanet و craftبیان می کنیم به طوری که مدیر می تواند برای تولید انبوه و اقتصادی یک محصول با توجه به شرایط مختلف از هر کدام از این روش ها برای استقرار بخش های مختلف سیستم تولیدی خود استفاده کند تا درکمترین زمان محصول را تولید کند