سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا نیک فرد – فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
معصومه جمشیدی – دانشجوی کاردانی فناوری اطلاعات IT

چکیده:

یک شبکه حسگر بیسیم عبارتست از تعدادزیادی حسگرهای کوچک با توان پایین درارسال و دریافت که میتواند ابزاری موثر برای گردآوری داده درمحیطهای گوناگون باشد داده جمعآوری شده توسط هرحسگر ازطریق شبکه با مرکز پردازش ارتباط دارند که این داده ها برای تعیین مشخصات محیط یا شناسایی یک رویداد استفاده می شوند فرایند انتقال پیام باید براساس انرژی محدود منابع حسگرها طراحی شود خوشه بندی حسگرها به صورت گروهی است برای اینکه حسگرها بتوانند اطلاعات را به نمایندگان خوشه و سپس نمایندگان خوشه اطلاعات جمع آوری شده را به مرکز پردازش انتقال دهند باید انرژی ذخیره کنند پیشرفت های اخیر حاکی از آنست که توجه و علاقه به کاربرد شبکه های حسگر بی سیم بیشتر شده است ازقبیل مدیریت مشکلات، شناسایی میدان رزم محافظت حاشیه ای و نظارت امنیتی حسگرهادراین کاربردها درمقیاس زیاد گسترش یافته باشند و درمحیطهای ناامن به کارگرفته شدند.