سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی وجدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
محمدرضا رزازی – دانشیار،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی ام
حسین قاسمعلی زاده – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنع

چکیده:

درخت های پوشای کمینه یکی از پرکاربردترین ها ساختمان داده ها درعلوم هستند درمسئله دو درخت پوشای کمینه هدف پوشش دادن مجموعه نقاط با دو درخت جدا از هم است که مجموع طول این دو درخت کمینه باشد کاربرد این مساله درمواردی است که نیاز به سرویس رسانی به مجموعه ای از نقاط تقاضا توسط دو سرویس دهنده باشد و بخواهیم مجموع مسافت طی شده و یا طول شبکه ایجادشده جهت ارایه سرویس را کمینه کنیم این مسئله می تواند با محدودیت های مختلفی نیز بررسی شود دراین مقاله ما ابتدا یک الگوریتمبهینه برای مساله درحالت کلی ارایه میدهیم و سپس به بررسی مسئله با محدودیت مساوی بودن تعداد گره های دو درخت می پردازیم دراین حالت برای مساله دو الگوریتم مکاشفه ای و ژنتیک ارایه می کنیم و به مقایسه نتایج آنها با جوابهای دقیق مساله و با یکدیگر می پردازیم نتایج مقایسه نشان دهنده آن است که الگوریتم ژنتیکی ارایه شده می تواند درزمانی خوب و با دقتی مناسب به حل مساله بپردازد