سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی الدرمی – دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران

چکیده:

بررسی ویژگی های توابع تبدیل و ظاهر نظر درمورد پایداری سیستمها ازجمله موارد مهمدرعلم کنترل می باشد برای آنکه سیستمی را مورد بررسی قرار دهیم لازم است برخی اطلاعات ازجمله معادله تابعتبدیل سیستم را مورد مطالعه قراردهیم دراین میان سیستم هایی با توابع تبدیل پیچیده موجود می باشند که بدستآوردن ویژگیهایی از آنها نظیر مکان ریشه ها آرایه روث و درنهایت اظهارنظر درمورد پایداری آنهاکاری دشوارمی باشد از این رو دراین مقاله نخست با توضیح چگونگی روند ارزیابی تابع تبدیل سیستم الگوریتم نوینی جهت بررسی ویژگیهای تابع تبدیل سیستم درمحیط نرم افزار Matlab ارائه میگردد