سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهبود خردمند – مربی آموزشیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
رئوف گلدسته – دانشجوی کارشناسی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
رضا دانش – دانشجوی کارشناسی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

گریدهای محاسباتی منابع ناهمگن توزیع شده در سطح شبکه برای حل مسائل پیچیده بکار می روند تقسیم بندی گریدها به لحاظ سرویسهای مختلفی که ارائه میدهند به شرح زیر می باشند. گریدهای محاسباتی و گریدهای داده های زمانبندی در گریدهای محاسباتی مسئله مهمی است برای استفاده موثر از منابع گریدها جهت تعیین کارها و تخصیص آنها به الگوریتم های زمان بندی نیازداریم در محیط طبیعی مورچه ها توانایی بیشتری جهت پیدا کردن مسیر بهینه به منظور یافتن غذ دارند الگوریتم مورچه از رفتار مورچه های دیگر پیروی می کنند دراین مقاله الگوریتم BACO را برای زمانبندی در محیط گرید ارائه میدهیم مهمترین کار ما هنگامی است که می خواهیم زمان یکسری ازکارها را به حداقل برسانیم و همچنین تعادل بار سیستم را داشته باشیم در مقایسه با الگوریتم های زمان بندی دیگر BACO مفیدتر می باشد.