سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد دلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

تکامل تکنولوژیکی، در زمینه ارتباطات با استفاده از کامپیوتر های شبکه، راه حل های مناسب برای پیاده ساز ی الگوریتم های موازی به منظور دستیابی به برنامه های کاربردی با سرعت بالا را ارائه می دهد . در این مقاله، ما نشان می دهیم که چگونه پیاده سازی ضرب ماتریسی در کامپیوتر های شبکه با استفاده از . ) MPI پیام عبور رابط (استاندارد انجام می شو د ما تجزیه و تحلیل مربوط به زمان لازم برای دو پیاده سازی مختلف ضرب ماتریس را نشان دادیم : یکی پیاده سازی اجرای پیوسته و دیگری پیاده سازی توزیعی) موازی . (ما عملکرد الگوریتم های موازی را تجزیه و تحلیل کردیم .تنها شرط واقعی در اینجا برای ماتریس مورد استفاده در ضرب ، مربع بودن آن بود .پلت فرم تجربی ما شامل کامپیوت ر اینتل همگن و اجرای برنامه با استفاده از استاندارد MPI بود بر اساس آزمایش های ما، متوجه شدیم که میتواند به عنوان راهنما برا ی بهینه سازی فرایند از ضرب ماتریس استفاده شود..