سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژده اختری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین- دانشکده کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات
محمد رضا میبدی – دانشگاه امیرکبیر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ممتیک با تپه نوردی و مبتنی بر اتوماتای بادگیر LAHMA برای مسائل بهینه سازی پویا ارائه شده است. از طرف کاربرد اتوماتای بادگیر در الگوریتم های ممتیکی با جند مم ، کلاسی از الگویتم های تکاملی ترکیبی ، برای محیط های پویا پیشنهاد می گردد. در الگوریتم های ممتیک با چند جستجو ی محلی مم باید شیوه ای برای استفاده از مم ها (انتخاب آنها و عمل جابجایی وقتی از یکی به دیگری می رویم) در نظر بگیریم. در این مقاله از دو مم تپه نوردی مبتنی بر بازار ترکیبی و تپه نوردی مبتنی بر جهش در چارچوب الگوریتم های ممتیکی استفاده شده است که برای استفاده بهینه از آنها ، از اتوماتای یادگیر استفاده کرده ایم. اتوماتای یادگیر بر اساس یادگیری بهترین مم را در هر شرایط انتخاب مب کند . بعلاوه اتوماتای بادگیر به دلیل سادگی منطق یادگیری و تعداد پارامتر های کم زنان را بیهوده از دست نمی دهد. آزمایشات برای بررسی کارایی الگوریتم ترکیبی ارائه شده بر روی مسائل پویای باینری استاندارد انجام شد. نتایج آزمایشات ، زمان اجرای پایین و کارایی لالای الگوریتم ممتیکی ارائه شده در محیط های پویا را نشان می دهد.