سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عمار محمدی – دانشگاه صنعتی سهند
محمدحسین صداقی – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

دراین مقاله روشی نوینی درواترمارکینگ مقاوم براساس بلوک تفاوت پیشنهاد شده است تفاوت ستونهای مجاور دربلوک های کوچک ازتصویر بلوک تفاوت را ایجاد می کند درهر بلوک تفاوت با شیفت تمام پیکسلهای بلوک به مقادیر خاص عمل پنهان سازی پیام انجام می شود افزایش حجم ذخیره پیام درکیفیت مناسبی از تصویر حامل و مقاوم بودندربرابر حملات متنوع از موارد مهم درواترمارکینگ مقاوم می باشند میتوان ویژگیهای برجسته روش ما را علاوهبر مقاوم بودن دربرابر حملات گوناگون افزایش ظرفیت ذخیره پیام و قابل انعطاف بودن برای کاربردهای خاص برشمرد نتایج شبیه سازی بیانگر این واقعیت است که الگوریتم پیشنهادی ما نسبت به الگوریتم های موجود کارکرد بهتری دارد.