سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد تولائیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشکده مهندسی هوافضا
علیرضا نوین زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرهاد توکلی – دانشجوی دکتری
محسن اسمعیل فینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

درطراحی موتورتک مرحله ای و تک نرخی موشک پدافند هوایی جهت کاهش سعی و خطاها در دستیابی به عملکردمطلوب تعیین ترتیب روابط طراحی حائز اهمیت می باشد این ترتیب درهمگرایی حلقه طراحی موتور و همچنین الگوریتم طراحی مفهومی مجموعه موشک نقش بسزایی ایفا می کند علاوه برا ین موارد قابل دسترسی بودن مجموعههای طراحی شده از امتیازات یک طراحی مطلوب می باشد در بررسی های طراحی شده از امتیازات یکطراحی مطلوب می باشد در بررسی های انجام شده سعی در ارایه الگوریتم طراحی زیرسیستم موتور با قابلیت های فوق و همچنین قرار گیری به عنوان نقطه شروع طراحی بوده است مزیت استفاده از الگوریتم موتور به عنوان اولین گام طراحی سرعت خوب همگرایی درالگوریتم طراحی مجموعه کامل موشک و قابل دسترسی بودن مجموعه های طراحی شده می باشد. لذا دراین مقاله الگوریتم طراحی موتور تک نرخی با قابلیت دستیابی بالا از منظر تکنولوژی و ارتباط آسان با دیگر سیستمها و همچنین افزودنبوستر جداشونده در صورت نیاز به عنوان زیرسیستم اصلی درطراحی مفهومی موشک پدافند هوایی ارایه شده است.