سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا محمودیان – کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی
حجت قاسمی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
علیرضا طلوعی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درجهت دستیابی به دانشطراحی تراسترهای فضایی به ویژه تراسترهایی که از پیشران پاک و غیرسمی سبز استفاده می کنند سعی شده است یک روند ساده برای طراحی مفهومی سامانه پیشرانش آپراستیج Upper-Stage با پیشران کرایوژنیک اکسیژن مایع – کروسین ارایه گردد. دراین مقاله ابتدا خلاصه ای از موتورهای موشک پیشران کرایوژنیک و نحوه عملکرد آنها ارایه شده و سپس ویژگیها و مبانی طراحی اجرا و بخشهای مختلف سامانه پیشرانش همچون مخازن انژکتورها، روشهای خنک کاری محفظه احتراق و … مورد بررسی قرارگرفته اند درادامه الگوریتمی با رویکرد سادگی بهینه س ازی و کاهش هزینه ها برای طراحی مفهومی سامانه پیشرانش آپراستیج با پیشران کرایوژنیک اکسیژن مایع – کروسین ارایه شده است درنهایت با استفاده از این الگوریتم یک موتور پیشران کرایوژنیک اکسیژن مایع – کروسین برای طبقه بالایی یک موشک ماهواره بر طراحی و با تراستر ساخته شده ای مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفته است.