سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن کفاش خورمیزی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
علی ماهانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا ناجی – استادیار

چکیده:

انواع الگوریتم های زمان بندی به عنوان دسته ای از عوامل تاثیر گذار درافزایش کارایی شبکه های ارتباطی شناخته می شوند دراین مقاله یک الگوریتم زمان بندی جدید برپایه تکنیک RED جهت بهبود کیفیت سرویس برای کلاس سرویس rtPS درشبکه وایمکس ارایه شده است دراین الگوریتم درهرچرخش یک شمارنده کاهشی برای صف rtPS اختصاص داده می شود جهت محاسبه این شمارنده کاهشی علاوهبرطول جاری صفrtPS طول صف درچرخش قبلی برای پیش بینی طول صف درچرخش بعدی و وزن اختصاص داده شده به صف درنظر گرفته می شود و مقدار شمارنده مربوط به صف rtPT درهر چرخش به صورت دینامیکی تغییر می کند لذا باعث کاهش اتلاف بسته درصف می شود دراین مقاله جهت ارزیابی و بررسی الگوریتم ارایه شده از نرم افزارomnet++ استفاده شده است.