سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی وجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
حاتم محمدی کامروا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

یک شبکه حسگر بی سیم از تعداد ی گره حسگر تشکیل می شود که بطور تصادفی و یاغیرتصادفی در یک منطقه پخش می شوند اما دراین حالت گره های نزدیک به گره مرکزی )Sink Node انرژی بیشتری نسبت به سایر گره ها مصرف کده و زودتر از بین میر وند برای رفع این مشکلیک الگوریتم جدید برای خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم مطرح می شود گره ها بصورت همگن بوده و دریک ناحیه پخش می شوند ابتدا شبکه به بخشهایی تقسیم بندی می شود سپس در داخل هر بخش تعداد گره با توجه به میزان انرژی موجود و تعداد گره های همسایه و فاصله از گره مرکزی به عنوان گره منتخب انتخاب میشوند و سپس این شبکه زا با شبکه حسگر بی سیم mimo از لحاظانرژی مصرفی در حالت همبستگی مقایسه می کنیم.