سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا خادم همدانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سعیدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی صاحب الزمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تغییرات افزایشی معمولاً شامل حذف یا اضافه کردن سلولها در مدار است که اغلب برای بهبود جایابی اولیه نسبت به یک پارامتر نظیر کارایی صورت م یگیرد. در این مقاله, یک الگوریتم جایابی افزایشی جدید ارائه شده است که با درج بافر و نیز کاهش طول بلندترین نتها به بهبود کارایی می پردازد. نتایج آزمایشها نشان داده است که اگرچه زمان اجرای الگوریتم جایابی افزایشی ارائه شده برای درج بافر در مقایسه با زمان اجرای الگوریتم کامل جایابی بسیار ناچیز است، این الگوریتم جایابی بسیار خوبی ایجاد م یکند. بعلاوه با استفاده از این الگوریتم تعداد نتهای طولانی بدون افزایش قابل توجه در مجموع طول سیم در حدود ٣٠ % کاهش می یابد