سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فراهی – گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور تهران
کامران فرجی –

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون برای دسترسی به داده های غیرمتمرکز و طیف وسیع حجم آنها در فواصل دور ونزدیک نوع خاصی از گرید محاسباتی بنام گرید داده مورد مطالعه قرارگرفته است گرید داده با نگرش توزیع شده ناگزیر به اعمال قواعدی درسیستم های توزیع شده برای مدیریت داده های خود است یکی از مهمترین مسائل چالش برانگیز درگرید داده تکرار داده می باشد درتکرار داده پارامترهای زمانی مانند زمان تکرار محل تکرار و الگوریتمی مانند روش تکرار از اهمیت خاصی برخوردار هستند درمقابل الگوریتم های ایستا الگوریتم های پویا نسبت به تکرار داده درسناریوی اجرای گرید داده عمل می کنند دراین مقاله یکاستراتژی تکرار بنام MCRBW براساس پارامترهای میزان زمان انتقال تعداد درخواست های قبلی برای یک موجودیت داده ای و حجم فایل مورد انتقال ارایه شده است.