سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقصود امیری – دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سارا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله به ارائه و ازمون یکمدل جدید ریاضی برای مساله تخصیص افزونگی دریک سیستم سری موازی می پردازد که درهرزیرسیستم تنها یکی ازاجزا میتواند انتخاب شود بنابراین مساله پیدا کردن بهترین جز و سطح افزونگی آن برای هر زیرسیستم به منظوردستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و باتوجه به محدودیت های سیستم است دررویکرد تولید ستونی پیشنهادی ما یک مساله خطی اصلی و تعدادی زیرمساله غیرخطی دریک فرایند تکراری حل میشوند تا جواب نهایی بدست اید علاوه براین ما یک الگوریتم حریصانه را برای تخصیص ستونهای اولیه مناسب به مساله اصلی بکارمیگیریم الگوریتم ارایه شده را روی ۳۳ مساله شناخته شده ازقیف مورد ازمون قرارمیدهیم نتایج حاصله درمقایسه با نتایج حالتی که امکان انتخاب ترکیب اجزا درهرزیرسیستم وجوددارد نشان میدهد که مدل پیشنهادی برای حل درعمل کاملا کارا و موفق هستند درحالیکه الگوریتم تولید ستونی درمقایسه با روشهای فراابتکاری نیاز به هزینه ی محاسباتی کمتری دارند