سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رستمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران،
سمانه دژدار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران
اعظم صالحی – کارشناس ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ایران
فرید صاغری – دانشجوی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران،

چکیده:

نیاز برای داده های صحیح، کامل و با کیفیت هنوز به عنوان یک مشکل در همه حوزه های مربوط به ارتقاء مدل مدلسازی وجود دارد. هر چند، با رشد روز افزون حجم اطلاعات ذخیره شده و نیاز به جمع کردن وآنالیز و تحلیل دادهها نیاز به متدهای کاربردی با حوزه )دامنه( مشخص برای غلبه بر مشکلات آشکار و واضح میباشد. هدف و ایده ما از انجام آزمایشات تجربی در طی این مقاله استفاده از روشکوچکترین مربعات (LS) برای تولید دادههای مصنوعی و نشان دادن اثر آن بر ارتقای مدلسازی (model improvement) میباشد. این روش در هر مجموعه دادهای که وابستگی بین مشخصهها وجود داشته باشد کاربرد دارد