سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی نوری قراحسنلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن،دانشگاه تهران،تهران
علی اصغر خدایاری – استادیار،عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران،تهران
مهدی یاوری شهرضا – مربی ،عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران،تهران

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل موثردرافزایش قیمت تمام شده محصول درصنعت معدنکاری هزینه نگهداری و تعمیرات نت×۱۵تا۶۰ درصد هزینه تولید سیستم های تولیدی چالزنی، آتشباری بارگیری باربری سنگ شکنی می باشد از سویی دیگر وقوع خرابی ها با توجه به رشد فزایند سیستم ها از لحاظ پیچیدگی و گسترش سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس حالت بحرانی تر پیدا کرده و لذا اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات دقیقتر و منظم تر را دیکته می نماید بنابراین برای بهینه سازی عملکرد سیستم کمینه سازی هزینه ها بیشینه سازی تولید و امکان بهره برداری هرچه بیشتر ازدارایی های موجود نیازمند استراتژی مرکب ازشاخص عملکرد سیستم قابلیت اطمینان دسترسی تعمیرپذیری و … و سیاست نگهداری وتعمیرات مناسب می باشیم چرا که کاربرد هرکدام از این دو به تنهایی قادر به تامین تمامی اهداف موردنظر نخواهد بود دراین راستا الگوریتم ارایه شده قابلیت اطمینان را به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد سیستم درنظر گرفته و قبل ازشروع سیرتحلیلی الگوریتم به شرح مختصری درموردانواع خرابی و داده ها پرداخته شدهاست چراکه شناسایی نوع داده و خرابی ها به اندازه انجام تحلیل ها حائز اهمیت میب اشد بعد ازشناسایی داده الگوریتم با انالیز فراوانی خرابی آغازش ده و زیرسیستم های بحرانی تعیین می شود.