سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سلمانی –
سید احمد کبریایی –

چکیده:

در اتومبیلهای خورشیدی نیروی لازم برای به حرکت در آمدن اتومبیل از انرژی خورشیدی تامین می شود. هر اتومبیل خورشیدی دارای یک صفحه بزرگ به نام صفحه خورشیدی و چندین باطری خورشیدی می باشد. این مقاله برای به دست آوردن زمان بهینه تعویض باطری های خورشیدی در حالتی که انرژی خورشیدی مقدار متغیری فرض شود با هدف بیشینه کردن مسافت طی شده توسط اتومبیل خورشیدی، ابتدا مسئله برای دو حالت: ۱- انرژی خورشیدی با مقدار ثابت و ظرفیت باطری ها نامتناهی ۲- انرژی خورشیدی با مقدار ثابت و ظرفیت باطری ها متناهی با استفاده از روش های مسائل حساب تغییرات حل گردیده است و سپس با استفاده از نتایج تحلیلی به دست آمده جواب بهینه زمان تعویض باطری ها را در حالتی انرژی خورشیدی مقدار متغیر و ظرفیت باطری ها متناهی به دست آمده است.