سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق رایانه و فناوری اطلاعات،دانشگاه آ
محمدرضا میبدی – استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران

چکیده:

الگوریتم PBIL یکی از انواع الگوریتمهای تخمین توزیع است این الگوریتم درمقایسه با الگوریتمهایی مانند الگوریتم ژنتیک از نظر سرعت حافظه مصرفی و دقت جوابهای بدست آمده کارایی بهتری دارد و به خوبی می تواند نقاط ناشناخته فضای جستجو را با به کاربردن روشهای آماری جستجو نماید این الگوریتم از یک بردار احتمال استفاده کرده و اعضای جمعیت را از طریق نمونه برداری از آن ایجاد می کند از طرفی الگوریتم EO برای جستجوهای محلی و نزدیک بهینه مناسب می باشد و می تواند بهترین جواب را از میان جوابهای محلی بدست آورده و دربهینه محلی گیرنکند لذا با ترکیب این دو الگوریتم می توان تعاملی بین دو مفهوم اساسی مطرح در الگوریتمهای تکاملی اکتشاف و بهره برداری ایجاد نموده و نتایج بهتری بدست آورد نتایج موجوددراین مقاله نشان دهنده کاراییالگوریتم پیشنهادی برروی دو مسئله بغرنج دو تکه کردن گراف و زمان بندی وظایف برروی چند پردازنده می باشد.