سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی زاهدی –
مهدی سالخورده حقیقی –
آرش دلداری –
سیدمجتبی روحانی –

چکیده:

روش های اکتشافی به عنوانی راه حلی برای بهینه سازی های پیچیده توسعه داده شده اند. اخیراً نشان داده شده است روش های ترکیبی که بر اساس ترکیب روشهای متفاوت می باشند دارای پتانسیل بیشتری در این زمینه می باشند. در این مقاله یک الگوریتم هوشمند پیوندی برای حل سریعتر و کارآتر مسائلNP-Hard مانند مسئله فروشنده دوره گرد با ترکیب مفاهیم مجموعه های فازی وPSO ارایه شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از روش ارائه شده بیانگر سرعت و دقت بالاتر در مسائل کوچک و متوسط در مقایسه با روش های دیگر می باشد