سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هلنا بهرامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناور
محمد رضا میبدی – دانشگاه امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

مساله بهینه سازی عمومی تقریبا در هر زمینه ای از علم ، مهندسی و تجارت وجود دارد. یکی از روش های یافتن بهینه عمومی استفاده از محاسبات تکاملی است. الگوریتم های تکاملی که تا کنون برای بهینه سازی ارائه شده اند با مدل کردن فرآیندتکامل طبیعی ، سعی در یافتن جواب بهینه مسئله دارند. از میان الگوریتم های تکاملی ارائه شده در سالهای اخیر الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی با الهام گرفتن از سیستم ایمنی بدن موجودات زنده ، روش مناسب را برای حل مسائل بهینه سزی عمومی پیدا می کند . الگوریتم هایی که در سیستم ایمنی مصنوعی طراحی شده اند ایمنی تخصصی را مدل کرده اند و این الگوریتم برای حل طیف گسترده ای از مسائل کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با ترکیب الگوریتم ایمنی مصنوعی با الگوریتم توزیع حاشیه ای تک متغیری و استفاده از تئوری آشوب برای تنظیم نرخ ابر جهش ، سعی در افزایش نرخ همگرایی و جلوگیری از گیرافتادن در تله قله های محلی و در نتیجه بهبود عملکرد کلی این الگوریتم در یافتن بهینه عمومی داریم . الگوریتم پیشنهادی را بر روی توابع محک عددی معروف اعمال کرده و نتایج حاصل را با الگوریتم های ژنتیک ، تکامل تفاضلی ، بهینه سازی حرکت گروهی ذرات ترکبی شده با اتوماتای یادگیر ، رقابت استعماری بی نظم مقایسه کردیم که این نتایج موید بهبود کارایی الگوریتم پیشنهادی هستند.