سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان صفایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان آزادفارسانی –
حسین عسکریان ابیانه –

چکیده:

تولیدات پراکتده به منظور کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش پیک بار به شبکه متصل می شوند. تعین مکان و اندازه ی تولیدات پراکتده نقش مهمی در کاهش تلفات دارد و در صورت عدم انتخاب درست ظرفیت ومکان بهینه تولیدات پراکند ه، مشکلات زیادی از جمله افزایش انحراف ولتاژ، افزایش تلفات و غیره به وجود می آید. در این مقاله از الگوریتم بهینه سازیPSOدوگانه جدید برای تعیین همزمان مکان و ماکزیمم اندازه مجاز تولیدات پراکنده استفاده شده است . در این مقاله توربین های بادی به عنوان تولیدات پراکنده در نظر گرفته شده اند.جایابی با هدف کاهش تلفات و ارضا شدنمحدودیت هایی مانند ولتاژ باس ها و بارگذاری خطوطانجام شده است. در الگوریتمPSOدوگانه معرفی شده در هر تکرار دو مرحله وجود دارد. در مرحله اول مکانبهینه به عنوان متغییر کنترلی تعیین می شود و در مرحله دومتابع هدف از میان سناریوهای مختلفی که بر اساس تعداد و ظرفیت تولید پراکنده تولید شده اند تعیین می گردد . روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع ۸۴ باس استانداردIEEE اعمال شده است