سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج رفیعی – شرکت برق منطقه ای تهرانایران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در حوزه دیسپاچینگ و مخابرات صنعت برق سرعت بروز رسانی و دقت اطلاعات در مراکز دیسپاچینگ است و این امر بشدت وابسته به پروتکل ارتباطی بین مرکز دیسپاچینگ و پایانه یا سیستم اتوماسیون پست می باشد. در پروتکلهای قدیمی بدلیل اینکه درخواست اطلاعات بصورت کاملاً مشخص از نظر نوع، آدرس و حجم اطلاعات از طرف مرکز انجام می شود سرعت ارسال اطلاعات به مرکز دیسپاچینگ بدقت قابل محاسبه است ولی در پروتکل مرکز تنها درخواست اطلاعات ، استاندارد۱۰۱ IEC 60870-5- از پست می نماید و تصمیم گیری درمورد اینکه چه اطلاعاتی و با چه حجمی ارسال شود توسط نرم افزار پایانه یا سیستماتوماسیون پست انجام می شود. بنابراین طراحی و پیاده سازی الگوریتم مناسب برای ارسال اطلاعات بگونه ای که سرعت و دقت مطلوب را تضمین نماید، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . در این مقاله ابتدا نحوه ارسال اطلاعات و پیاده سازی بررسی سرعت ارسال در پروتکل۲۰۳۳ Indactic شده در مرکز دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقه ای تهران و مرکزی (اصفهان) بعنوان یک پروتکل با درخواستهایمشخص، ارائه می شود. پس از آن الگوریتم متداول فعلی که در حال برای ارسال اطلاعات در پروتکل IEC 60870-5-101- حاضر مورد استفاده قرار می گیرد ارائه و بررسی می گردد . سپس الگوریتم پیشنهادی بعنوان الگوریتم بهینه برای ارسال اطلاعات تبیین شده و نقاط قوت آن معرفی می گردد. در انتها نتایج بررسی سه مدل فوق مقایسه و نتیجه گیری می شود