سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی پوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علیرضا رضوانیان – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدرضا میبدی –

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم جدید کلونی مورچه برای حل مساله کلیک ارایه شده است مساله کلیک بیشینه یکی از مسائل NP-کامل است که درکاربردهای متنوعی چون داده کاوی پردازش تصویر و شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرارمیگیرد درسالهای اخیر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه نتایج موفقی درحل مسائل مختلف بهینه سازی گسسته بدست اورده است اما درحل مساله کلیک الگوریتم استاندارد بهینه سازی کلونیمورچه ازه مگرایی پایینی برخوردار میب اشد بنابراین درالگوریتم پیشنهادی برای حل مساله کلیک بیشینه تغییراتی درنحوه به هنگام رسانی فرومون به منظور انتخاب مسیر جایگزین مناسب پیشنهاد شده است الگوریتم پیشنهادی ضمن حفظ ویژگیهای موفق اولیه ازپایین بودن پیچیدگی محاسباتی و همگرایی سریع برخوردار شده است.