سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد محمدی – مهندسین مشاور موننکو ایران
مسعود عبدالحسین پور – مهندسین مشاور موننکو ایران
فرامرز قلیچی – مهندسین مشاور موننکو ایران

چکیده:

از آنجا که یکی از مهمترین مراحل طراحی خطوط انتقال انرژی، انتخاب نوع هادی میباشد و انتخاب نامناسب هادی برای احداث خطوط انتقال، منجر به بروز مشکلاتی نظیر قطعی در خطوط انتقال، افزایش تلفات اهمی و کروناو یا تحمیل هزینههای بالای اقتصادی میگردد، این مقاله الگوریتمی را بر مبنای مقایسه فنی و اقتصادی انتخاب هادیهای خطوط انتقال ارائه میکند. در الگوریتم ارائه شده با توجه به اطلاعات مطالعات سیستم انجام شده و توان انتقالی از خطوط انتقال انرژی، هادیهای مورد استفاده در خطوط انتقال اعم از هادیهای متداول ۱ و پرظرفیت ۲، از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارمیگیرند و مناسبترین هادی برای استفاده در خطوط انتقال جدیدالاحداث انتخاب میگردد