سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل میربابایی – کارشناس ارشد سازه
امیر درویشی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی جمشیدی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
هادی درویشی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

با گذر ایام و پیشرفت علم مهندسی ساختمان و ایجاد امکانات بیشتر در تحلیل دقیق ساختمان ها مهندسان در محاسبه نیروهای وارده به سازه به دقت بیشتری دست یافته و امکان بررسی دقیق تر رفتار س اختمان ها هنگام زلزله برای آنها به حقیقت نزدیکتر شده است درگذشته نه چندان دور که حتی شاید به بیش از چند دهه نمی رسد امکان محاسبه نیروی برش پایه وارد بربنا و تقسیم آن بین طبقات مختلف وجود نداشت و بصورت تجربی تقریبا برابر ده درصد نیروهای ثقلی وارد برسازه درنظر گرفته می شد با پیشرفت علم مهندسی ساختمان و علوم دیگر و محاسبه دقیق پارامترهایی نظیر ضریب رفتار و ضریب بازتاب ساختمان درکنار ضرایبی دیگر از قبیل ضریب اهمیت و ضریب شتاب مبنای طرح که با توجه به پهنه بندی زلزله خیزی مناطق مختلف قابل محاسبات اثر ساختگاه را درمحاسبه نیروی زلزله لحاط کرده و نیروی زلزله وارد برسازه محاسبه شد لذا دراین تحقیق سعی شده اثر انعطاف پذیری خاک تکیهگاه ساختمان برنحوه مقاوم سازی بنا درنظر گرفته و اثرات آن بررسی شود.