سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی خانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی برومندنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

کارایی الگوریتم ها در سیستمهای توزیع شده بصورت مستقیم از توازن بین همروندی و انحصار متقابل تاثیر می پذیرد همروندی و انحصار متقابل دو مقوله متضادهستند که نبود همروندی به کاهش کارایی ونبود انحصار متقابل به از دست رفتن صحت و درستی عملکرد سیستم ختم می شود پس وجود هر دو آنها درسیستم ضروری است بطور معمول ارتباطات درسیستم های توزیع شده براساس پیام است و هیچ حافظه مشترکی دربین پراسس ها وجود ندارد بنابراین تعداد پیام ارسال شده یکی از معیارهای مهم دراندازه گیری کارایی الگوریتم های ارایه شده درزمینه انحصار متقابل توزیع شده است دراین مقاله یک الگوریتم توزیع شده برمبنای توکن برای مساله انحصار متقابل ارایه شده است . دراین الگوریتم درخواست توسط پراسس ها جمع آوری می شود الگوریتم پیشنهادی بدون گرسنگی و یا بن بست است الگوریتم پیشنهادی دربار سنگین به ازای هردسترسی به ناحیه بحرانی کمتر از ۲/۵ پیام ارسال می کند این تعداد پیام نسبت به الگوریتم های موجود بسیار پایین تر بوده و به همین دلیل از کارایی بالایی برخوردار است.