سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار، دکتری و صنایع، صنایع ، صنایع و دانشگاه یزد
زهره نورمحمدزاده – دانشجو ارشد، کارشناسی ارشد و صنایع، صنایع، صنایع و دانشگاه

چکیده:

این مقاله با یک مسئله زمان بندی یکپارچه که سفارش خرده فروشان که شامل انواع مختلف محصولات بوده و در یک مرکز توزیع کننده پردازش می شوند، سروکار دارد. بعد از تکمیل سفارش با روش مسیریابی وسیله نقلیه به خرده فروش تحویل داده می شود. حل این مسئله منجر به تعیین توالی تولیدات و ترتیب ملاقات خرده فروشان می شود. در این مقاله، یک مدلبرنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارائه داده شده است که هزینه ی کل شامل هزینه مسیریابی و هزینه ثابت وسیله نقلیه را کمینه میکند. برای حل مدل ریاضی ارائه شده از دو رویکرد استفاده از حل کننده CPLEX نرم افزار GAMS- 22-1 و روش آزادسازی لاگرانژ استفاده شده است. حل کننده CPLEX در نرم افزار GAMS یک حل کنن -ده بسیارخوب برای مدل های ریاضی خطی در مسائلی با ابعاد کوچک می باشد اما همین حل کننده در مسائلی با ابعاد بزرگ زمان حل زیادی می دهد که برای مدل یک ضعف به حساب می آید به همین دلیل در این مقاله برای رفع این مشکل از روش آزاد سازی لاگرانژ استفاده است و کارایی الگوریتم لاگرانژ و میزان بهبود زمان حل به این روش محاسبه گردید. در انتها از یک مثال عددی جهت نمایش کارایی الگوریتم لاگرانژ ارائه شده استفاده شده است.