سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آلاش آرمند – گروه ریاضی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
احمد حق بین – گروه ریاضی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

ابتدا مسائل بهینه سازی مفید با قیود تساوی را معرفی نموده و شرایط مرتبه اول و دوم برای وجود جواب آن را بیان می کنیم.در ادامه الگوریتمی کارا با همگرایی موضعی،بر اساس شبه نوین تقلیل یافته به همراه برقراری شرایط مرتبه اول برای پیدا کردن تقریبی مناسب از جواب بهینه برای این مسائل را ارائه می کنیم.