سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی خانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده فنی و مهندسی
علی برومندنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده فنی و مهندسی
سید حمید حاج سید جوادی – دانشگاه شاهد- دانشکده علوم پایه

چکیده:

کاهش تداخل بین اجرای همروند فعالیت ها در عیت حال تحقق انحصار متقابل در بین آنها یکی از مسائل اساسی در علم کامپیوتر است. مسئله انحصار متقابل در سیستمهای توزیع شده مسئله ای قابل توجه است زیرا بر روی کارایی سیستم توزیع شده تاثیری مستقیم دارد. یکی از معیارهای مهم در اندازه گیری کارایی الگوریتم های ارائه شده در زمینه انحصار متقابل توزیع شده ، تعداد پیام های ارسال شدهبه ازای هر دسترسی به ناحیه بحرانی است. در این مقاله الگوریتمی کارا برای مساله انحصار متقابل توزیع شده با استفاده از تئکن ارائه شده است. ویژگی الگوریتم پیشنهادی این است که پراسس ها در بن بست و گرسنگی قرار نمی گیرند. الگوریتم پیشنهادی در عین سادگی دارای کارایی بالایی است بگونه ای که این الگوریتم در بار سنگین به ازای هر دسترسی به ناحیه بحانی تعداد پیام کمتری نسبت به الگ.ریتن های موجود ارسال می کند و در بار سبک نیز نتایجی به مراتب بهتر از الگوریتم های موجود از خود نشان می دهد. از قابلیت های مهم این الگوریتم انعطاف پذیری بالای آن است. انعطاف پذیری این امکان را فراهم می کند تا برای سیستمهای مختلف و گونه های مختلف مساله انحصار متقابل ، با اندکی تغییرات به کار گرفته شود.