سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور اسماعیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه کامپیوتر
وحیده نادری فر – آموزشکده فنی حرفه ای سما واحد همدان

چکیده:

در سیستم ها یتوزیع شده بدلیل وسعت دامنه آن و ایجاد فرایندهای متعدد و محدود بودن منابع احتمال وقوع بن بست اجتناب ناپذیر است و همچنین به دلیل اینکه دراین سیستم ها هم احتمال وقوع بن بست سراسری و هم بن بست محلی وجود دارد پس بررسی و حل مسائل در آن دشوار تر خواهد بود دراین راستا الگوریتم های زیاد جهت کشف بن بست در سیستم های توزیع شده ارایه شده است اما برخی از آنها یا بن بست را صحیح تشخیص نمی دهند و یا اینکه هرگز قادر به کشف بن بست نخواهند بود و دربرخی از الگوریتم ها این مشکل برطرف شده است ولی پیچیدگی زیادی از نظر ارسال و دریافت پیام ها دارند بنابراین ناکارآنها پس از مدتی مشخص شدهاست بنابراین دراین مقاله راهکاری جدید جهت تشخیص و حل بن بست را در سیستمه ای توزیع شده ارائه م یکنیم که هزینه اجرای آن از درجه لگاریتمی بوده و همچنین تحمل پذیر در برابر خطاست و البته با درنظر گرفتن هزینه بازسازی سیستم و روابط بین فرایندها در صورت خرابی یک یا چند فرایند هزینه الگوریتم باز هم از درجه لگاریتمی باقی خواهد ماند.