سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید لقا – دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری مشهد – دانشکده فناوری اطلاعات

چکیده:

در مدل مدیریت شده سیستم های تشخیص نفوذ دو نوع الگوریتم تاخیری و تسریعی وجود دارند.در فاز اموزش، الگوریتم های تاخیری بسیار ساده و الگوریتم های تسریعی بسیار فعال عمل میکنند، این موضوع در فاز کلاس بندی بر عکس است. در این پژوهش به منظور دست یابی به محاسن هر دو دسته الگوریتم ، یک روش ترکیبی نوین بنا نهادیم. برای این کار، با اعمال الگوریتم تسریعی استنتاج قوانین ، بر روی نمونه های آزمایشی اولیه و اعمال قوانین به دست امده ، به همان نمونه ها، به بردار های دودویی جدیدی دست یافتیم .به منظور تقویت نمونه های ازمایشی، بردار های به دست امده به عنوان مولفه های جدید به ان ها اضافه شدند و با استفاده از الگوریتم تاخیری نزدیکترین همسایه ها به کلاسبندی نمونه ها پرداختیم. نتایج ازمایش های به دست امده مبتنی بر اجرای الگوریتم های رایج، در کنار الگوریتم های پیشنهادی این مقاله، که با استفاده از نرم افزار های Timblو Weka به دست امده اند، نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در حجم نمونه های زیاد با مولفه ی کم یا در محیط های با توان پردازش کم، کارایی بالا تری نسبت به الگوریتم های رایج دارد.