سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی پوردلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محسن ربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

درسالهای اخیر الگوریتم های رمزنگاری مبتنی برآشوب روشهای جدید و موثرزیادی برای رمزنگاری امن تصویر ارایه کرده اند دراین مقاله یک روش جدید برای رمزنگاری تصاویر رنگی با استفاده ازت ابع اشوب پیشنهاد شده است با گسترش اینترنت کاربردهای تصویربرداری دیجیتال به سرعت درحال رشد است اما مانع اصلی دربکارگیری گسترده ی سرویسهای تصاویر دیجیتال امنیت و اطمینان ازدسترس مجاز به اطلاعات حساس است یکی ازمتداولترین روشهای حفاظت اطلاعات رمز نمودن آنها است درسالهای اخیر الگوریتم های متنوع رمزنگاری تصویر مبتنی برمعماری جایگشت و پخش پیشنهاد شده است کهدراین الگوریتم ها جایگشت و پخش به عنوان دومرحله جدا درنظر گرفته میشوند اگر ایندو مرحله ترکیب شودند رمزنگاری تسریع میشود.