سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز قربان زاده – دانشگاه صنعتی ارومیه
امیر رستگارنیا – دانشگاه صنعتی ارومیه
محمدعلی طینتی – دانشگاه تبریزدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اعظم خلیلی – دانشگاه تبریزدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

اخیرا استفاده از روش پردازش تطبیقی توزیع شده distributed adaptive estimation) برای حل مساله تخمین درشبکه های سنسوری فاقد fusion center (FC) مورد توجه قرارگرفته است درواقع زمانی که هیچگونه اطلاعات آماری از فرایند موردنظر دردسترس نباشد استفاده ازروشهای تخمین تطبیقی الزامی گزینه مناسبی به نظر می رسد دراین مقاله الگوریتمی برای بهبود کارایی این دسته از الگوریتم ها ارایه شده است بدین منظور ابتدا یک فیلتر تطبیقی ضریب گام متغیر جهت بهبود کارایی فیلتر least mean-squares) LMS معرفی میگردد درادامه با استفاده از این فیلتر تطبیقی الگوریتم تخمین تطبیقی توزیع شده اصلاح می گردد نتایج شبیه سازی بیانگر بهبود کارایی الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه می باشد.