سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه عرب عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر سلماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق مسالهزمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف و فرض زمانهای آماده سازی وابسته به توالی و با هدف کمینه کردن مجموع وزنی زودکرد و دیرکرد کارها مورد بررسی قرار می گیرد الگوریتم فراابتکاری جستجوی ممنوع برای بدست آوردن جوابهای نزدیک به بهینه به کارگرفته می شود دراین الگوریتم دو روش مختلف با نامهای ادغام و جابجایی برای تولید همسایگی پیشنهاد میشود.برای بدست آوردن مقدارتابع هدف توالیهای مختلف الگوریتمی با نام زمان دهی توسعه داده شدهاست به منظور مقایسه دوروش همسایگی تعدادی مساله نمونه بصورت تصادفی تولیدشده و با هردوروش همسایگی حل می شود نتایج نشان میدهد که روش ادغام برای تولید همسایگی درمسالهموردنظر عملکرد بهتری دارد.