سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیهانه کیخسروکیانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سیامک طالبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

تخمین حرکت یکی از بخش های اصلی کدکننده های ویدئویی است. از روش های موثر و کارآمد در این زمینه، تخمین حرکت بر پایه مش است. پیچیدگی محاسباتی و به موازات آن افزایش زمان، قابلیت پیاده سازی اینگونه روش ها را در سیستم های واقعی عملاً غیرممکن ساخته است. در این مقاله برای رفع این نواقص، یک الگوریتم سریع تخمین حرکت بر مبنای مش، پیشنهاد داده می شود. در الگوریتم پیشنهادی با توجه به همبستگی موجود بین جهت حرکت بلوک های مجاور، جهت حرکت یک بلوک تخمین زده می شود. سپس با جستجوی محلی در همان جهت پیشگویی شده، تکه مش منطبق تعیین می شود. همچنین در این مقاله، برای تعیین جهت حرکت، یک مدار ساده پیشنهاد داده می شود. شبیه سازی های انجام شده با دنباله تصاویر ویدئویی استاندارد، نشان دهنده افزایش سرعت بیش از ۴۸ برابر الگوریتم پیشنهادی، نسبت به الگوریتم جستجوی کامل است. این درحالی است که PSNR تصویر بازسازی شده توسط الگوریتم پیشنهادی حدود ۹۷/۱ دسیبل از برخی از الگوریتم سریع بیشتر است.