سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم طالبی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محسن خالقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

در بسیاری از کاربردهای آماری علاقمند به مقایسه دو میانگین از دو جامعه از طریق بررسی نسبت میانگینهای آن دو جامعه می باشیم یکی از کاربردهای بسیار مهم این موضوع درعلم پزشکی است برای پزشکان نسبت تفاضل میانگین دو روش درمان به تفاضل میانگین اثربخشی دو روش درمان مهم می باشد این علم تحت عنوان ICER نسبت های هزینه اثربخشی نام دارد خلاصه ای از کاربرد های فواصل اطمینان همزمان برای نسبت پارامترها را میتوان در بسیاری از مقالات مالی (Malley, 1982 و سایکزSykes, 2000 یافت. اگرکه میانگین ها یا اثرات برطبق یک مدل خطی براورده شود از روش فیلر Filler, 1954 می توان استفاده نمود و یک فاصله اطمینان برای نسبت میانگین ها ارائه داد دراین مقاله به بررسی مجموعه اطمینان همزمان برای چندین نسبت می پردازیم که مجموعه اطمینان را توضیح داده شده یک مجموعه اطمینان کاملا دقیق با ضریب اطمینان۱۰۰% ۱- a می باشد.