سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران زمانی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین ابوطالبیان –
لادن مال عزیزی –

چکیده:

امروزه گرید بعنوان یک زیرساخت قدرتمند جهت اشتراک منابع مورد استفاده قرارمیگیرد یکی از سرویسهای اصلی درگرید سرویس کشف منبع می باشد روش ارایه شده کشف منبع را بصورت سلسله مراتبی و توزیع شده انجام می دهد توزیع شدگی از بوجود آمدن نقطه شکست درمدیریت منبع جلوگیری می کند با درنظر گرفتن ارزشی برای فرزندان یک گره دردرخت جستجوی منبع از ارسال پرس وجوهای بیهوده به فرزندان جلوگیری می شود الگوریتم ارایه شده جهت ارزش دهی به فرزندان به نحوی است که مسیر ختم شده به منبع نزدیکتر ارزش بیشتری دارد بنابراین هنگام جستجو در بین فرزندان تنها یک فرزند و آن هم فرزند نزدیکتر انتخاب می شود با این کار نه تنها درمسیر رفت ترافیک کمتری ایجاد می شود بلکه تنها یک پاسخ به درخواست کننده داده شده و از سرازیرشدن ترافیک جواب به سمت درخواست کننده جلوگیری می شود با مقایسه الگوریتم ارایه شده دراین مقاله با چند الگوریتم مشابه می توان به کارایی این الگوریتم پی برد.